شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران نگین استون


اهم فعالیت های این شرکت به شرح زیر می باشد.پوشش سرد اکرلیک و کلر و کائچو و واتربیس-پوشش گرم اسکرید ، اکستروژن و اسپری- پوشش های دو جزئی-پوشش های سیلیسی -رنگ آمیزی جداول با رنگ های مخصوص جداول - رنگ آمیزی مبلمان شهری - رنگ آمیزی سطوح بتنی هم چون دیوتره پل ها با رنگ های ترافیکی و صنعتی - اجرای رنگهای اپوکسی مخصوص کف- تهیه و نصب علائم ترافیکی -


شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران نگین استون
موقعیت روی نقشه
ایران
تهران
02122686178  - 02122686179